गुणस्तर वारेन्टी

गुणस्तर प्रतिबद्धता

a नयाँ र मौलिक भागहरू मात्र;
b 12 महिनाको वारेन्टी
c। कुनै नक्कली छैन: यदि कुनै भाग नकली फेला पर्यो भने, हामी बिना शर्त फिर्ता वा प्रतिस्थापन स्वीकार गर्छौं।

Top